Aktualności Oferta Handlowa Galeria Archiwum Kontakt Facebook
Logo Cepelia

jezyk

 

Informacja dotycząca
XXXIV Międzynarodowych Targów Sztuki Ludowej.


Informacja dotycząca przygotowań, przebiegu i likwidacji XXXIV Międzynarodowych Targów Sztuki Ludowej organizowanych przez Biuro Międzynarodowych Targów Sztuki Ludowej Fundacji „Cepelia”

Końcem sierpnia ubiegłego roku złożyliśmy zapotrzebowanie na rezerwację Rynku Głównego na organizację Targów jw. w okresie 13-29.08.2010 r. Niestety wiosenne powodzie spowodowały, że musieliśmy ograniczyć Targi z 17 do 10 dni i tak ustalono, że ostatecznie odbędą się od 20-29.08 br.
Na 10 dni przed ich rozpoczęciem uzyskaliśmy informację, iż ze względu na 100-lecie harcerstwa, którego obchody będą miały miejsce w dn. 17.08 br. pozostało nam zmontować wszystkie obiekty targowe w ciągu 2 dni i 3 nocy. Całość była gotowa na 20.08 na godzinę 7.00. Oczywiście fakt ten przysporzył wiele kłopotów, wymagał dodatkowego zatrudnienia i przeszkolenia, a tym samym zwiększył koszty. Ostatecznie do realizacji przyjęliśmy trzecią wersję Targów, której to program odzwierciedlony został w wydawnictwie pt. „Program XXXIV Międzynarodowych Targów Sztuki Ludowej”. Według zgodnej opinii Uczestników, Gości i Przyjaciół, których będziemy w dalszej części cytować, Targi były bardzo udaną imprezą, niestety dwa i pół dnia deszczu przysporzyło Organizatorom i uczestnikom wiele kłopotów.
Patronami Honorowymi Targów byli: prof. Jacek Majchrowski, Prezydent Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa oraz Alfred Domagalski, Prezes Krajowej Rady Spółdzielczej. Finansowo wsparli nas: Urząd Miasta Krakowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i Krajowa Rada Spółdzielcza. Naszymi patronami medialnymi byli: Dziennik Polski, Radio Kraków Małopolska, Telewizja Kraków, Kurier Spółdzielczy, Tęcza Polska, TEMI, ŁAN, Wspólnota Małopolska, Głos Tygodnik Nowohucki, Tygodnik Podhalański, Moja Orawa, Kurier Pińczowski, Magiczny Kraków, Przełom, Kraków.pl oraz Rużombersky Hlas Słowacja, My Oravske Noviny Słowacja. Pozyskaliśmy wielu Przyjaciół i Partnerów do współpracy – uwidocznieni są oni w Programie Targów - za współpracę pięknie dziękujemy.
Pierwszy dzień Targów poświęcony był jubileuszowi 35 i 50-lecia działalności artystycznej Aleksandra Łodzia-Kobylińskiego i zespołu Andrusy. Z tej okazji wydaliśmy książeczkę pt. „Andrusów Król”, napisaną przez Katarzynę Siwiec. Na 123 stronach z dziesiątkami zdjęć kreśli ona postać krakowskiego barda. Sponsorami tego wydawnictwa byli:
- Jacek Majchrowski – Prezydent Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa,
- Alfred Domagalski – Prezes Krajowej Rady Spółdzielczej,
- Jan Włostowski – Prezes Fundacji „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło,
- Józef Spiszak – Dyrektor Biura Międzynarodowych Targów Sztuki Ludowej, Fundacja „Cepelia”
- Elżbieta Błażyńska-Mazur – Dyrektor Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
- Jan Błoński – Prezes Ogólnokrajowej Spółdzielni Turystycznej GROMADA
- Zbigniew Bodzioch – Prezes Zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego, Oddział I
- Rafał Szmytke – Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej
Samo otwarcie o godz. 12.00 oraz koncert Makino i Jego Gości przysporzył dziesiątkom tysięcy widzów prawdziwych rozkoszy skłaniających do zadumy oraz refleksji nad Tragami i Makino. W uroczystym otwarciu wzięli udział m.in. Jacek Majchrowski - Prezydent Miasta Krakowa, Stanisław Sorys – Wicewojewoda małopolski, Alfred Domagalski - Prezes Krajowej Rady Spółdzielczej, Maria Sołtyszewska - Przewodnicząca Rady Fundacji „Cepelia”, Jan Włostowski – Prezes Fundacji „Cepelia”, Jego Zastępca Marek Książek, Stanisław Rachwał – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa oraz wielu prezydentów, burmistrzów, wójtów, sołtysów zaproszonych miast, gmin i wsi. W otwarciu uczestniczyło także wielu prezesów spółdzielń z całego kraju. Jako że Makino oraz cała jego czereda wywodzi się ze Zwierzyńca, w 100-lecie przyłączenia tej dzielnicy do Wielkiego Krakowa, w czasie uroczystego otwarcia prezydent miasta Krakowa Jacek Majchrowski i goście wypuścili w przestrzeń powietrzną 100 balonów o barwach Krakowa. W akcie tym uczestniczył także Andrzej Hawranek – Przewodniczący Rady Dzielnicy Zwierzyniec.
Zabierając głos na otwarciu Pan Prezydent Jacek Majchrowski powiedział m.in.:
„Rokrocznie spotykamy się tutaj, na Rynku Krakowskim, z okazji Targów Sztuki. Wrosły one już w pejzaż Krakowa. Jesteśmy jednym z nielicznych miast Polski, które ma własny folklor. W zasadzie oprócz Łodzi, Warszawy, a sięgając także do dawnych terenów – Lwowa – to Kraków ma najszersze tradycje w tym zakresie. Te tradycje są kontynuowane przez cały czas. Kontynuuje je w tej chwili w sposób taki najbardziej ekspresyjny i najbardziej widoczny pan Łodzia-Kobyliński - zwany Makino – ze swoim zespołem. To już 35 lat to czyni. Występuje na – i nie tylko na- różnego typu uroczystościach krakowskich, ale zna go można powiedzieć cały świat. Bywał w wielu krajach Europy z koncertami, bywał w Stanach Zjednoczonych Ameryki, a więc jakoby sławi imię naszego miasta. Jeżeli Państwo pozwolicie, to korzystając z tej okazji, chciałbym im za to serdecznie podziękować, wręczając odznakę za zasługi dla Krakowa Honoris Gratia.”
Pan Stanisław Sorys, Wicewojewoda małopolski powiedział m.in.:
„To dzisiejsze spotkanie jest przede wszystkim wielkim wyrazem wyrażenia wdzięczności dla wszystkich twórców, dla wszystkich twórców ludowych. Dzisiaj, czy w ciągu tych 10 dni, twórcy spotykają się w Krakowie, ale przede wszystkim twórcy ludowy w ciągu całego roku wypełniają pewną przestrzeń kulturalną na terenie całego województwa małopolskiego. Wypełniając tę przestrzeń kulturalną tworzą warunki, czy tworzą odpowiedni klimat po to, aby turyści przyjeżdżający na teren województwa małopolskiego, przeżywali niezapomniane chwile, aby tutaj, na tere województwa małopolskiego, chciało się wracać, przyjeżdżać, świętować, wypoczywać. I czasami Państwo, to dzięki Wam, twórcom, to dzięki ludziom wielkiego serca, którzy swój czas poświęcają właśnie na odświeżaniu pewnej tożsamości kulturowej, życzę Państwu wszystkiego najlepszego i satysfakcji, satysfakcji że warto, że to jest trudne przedsięwzięcie, odtwarzanie tradycji kulturowej, ale warto to robić, myślę, że warto jest również dla potomnych, żebyśmy znali swoje korzenie. Wszystkiego najlepszego.”
Głos zabrał także Prezes Polskiej Spółdzielczości Alfred Domagalski, który m.in. powiedział:
„Panie Wojewodo, Panie Prezydencie i Państwo. Polska spółdzielczość zbliża się do swoich 150-letnich urodzin. To będzie piękny, piękny jubileusz. Spółdzielczość na całym świecie jest takim systemem gospodarowania, który odróżnia się od spółek kapitałowych. W przeciwieństwie do spółek kapitałowych swoją działalność opiera o współpracę, współdziałanie, o dialog społeczny, o wzajemną pomoc, ale także sama potrzebuje zrozumienia, życzliwości i wsparcia ze strony różnych osób, także polityków, także działaczy samorządowych, także działaczy państwowych. Od wielu lat taką życzliwością i takim wsparciem cieszymy się ze strony Pana Prezydenta Jacka Majchrowskiego. Jeszcze jako wojewoda małopolski współpracował i z Cepelią, ale także i ze spółdzielczością tutaj w tym regionie, regionie małopolski. Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej chciałby podziękować Panu Prezydentowi, panu profesorowi Jackowi Majchrowskiemu, za tą życzliwość i wsparcie i swoją uchwałą przyznał odznakę zasłużonego działacza ruchu spółdzielczego. Panie Prezydencie, bardzo proszę o przyjęcie tego skromnego wyróżnienia z naszymi wyrazami uznania i podziękowania.”
W tej części zabrał głos także Prezes Fundacji „Cepelia” Jan Włostowski, który m.in. powiedział:
„Patroni honorowi, Panie Prezydencie, Panie Prezesie, już na wstępie dziękuję Wam za wieloletni honorowy patronat i mam nadzieję, że w następnych latach będzie podobnie. Szanowni Państwo, Fundacja „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło jest największą pozarządową organizacją w Polsce, która zajmuje się ochroną polskiej kultury rodzimej.
Cieszymy się bardzo – powtarzam to zwykle co roku – że możemy raz w roku przez 10 dni pokazać to, co najpiękniejsze, co jeszcze nie zaginęło mieszkańcom i turystom przyjeżdżającym do Krakowa. Szanowni Państwo, oglądajcie i kupujcie to, bo my wiemy, że z roku na rok coraz więcej rękodzieł zanika, coraz więcej twórców odchodzi – odchodzi na zawsze, jest to smutne. Dlatego dziękuję wszystkim, w tym w szczególności Panu Prezydentowi Majchrowskiemu, że pozwala nam pokazywać tutaj w najpiękniejszym mieście na świecie to jeszcze, co jest żywe w polskiej kulturze rodzimej. Szanowni Państwo w roku ubiegłym Cepelia obchodziła 60-lecie, mówiłem o tym z tego miejsca. Czas pędzi, to już rok. Są XXXIV Targi Sztuki Ludowej, za rok będą XXXV. Mam nadzieję, że spotkamy się w tym miejscu. I na koniec proszę Państwa - a gdybym zapomniał miałbym kłopoty z moją Przewodniczącą Rady – chciałem serdecznie, poza twórcami ludowymi, podziękować cepeliowskim manufakturom i cepeliowskim działaczom. Kochani Państwo, gdyby nie Wy, to i tego mojego wystąpienia na tej scenie by nie było.”
Przez 10 dni Targów na Krakowskim Rynku Głównym zaprezentowali się przede wszystkim twórcy i rzemieślnicy - ok. 450 osób z różnych stron Polski - oraz nasi sąsiedzi, jak: Słowacja, Czechy, Austria, Węgry, Ukraina, Białoruś, Rosja oraz Litwa. W ciągu XXXIV Międzynarodowych Targów Sztuki Ludowej na estradzie zaprezentowało się 140 zespołów artystycznych z różnych stron świata, m.in.: zespołów pieśni i tańca zrzeszonych w „Cepelii” oraz uczestników Międzynarodowego Festiwalu Ziem Górskich z Zakopanego – z Azji, Afryki, Ameryki Południowej, Europy, Kazachstanu, Rosji, Republik Kaukaskich.
Poszczególne dni na estradzie poświęcone były różnym krajom, regionom, województwom, miastom, miasteczkom oraz wioskom, gdzie prezentowali się twórcy ludowi oraz kapele, gawędziarze, zespoły pieśni i tańca, zespoły gospodyń wiejskich, domy kultury i regionalne zrzeszenia. Na Rynku pojawiło się ok. 120 kramów ze sztuką ludową i rękodziełem artystycznym, prowadzonych przez Spółdzielnie i Spółki Cepeliowskie oraz twórców ludowych.
W drugim dniu Targów wspaniałą prezentację przedstawiło miasto i gmina Pińczów, zaś wieczorem z okazji 100-lecia harcerstwa dyrektorzy Biblioteki Polskiej Piosenki i Loch Kamelot poprowadzili „lekcję” śpiewania harcerskich piosenek. Uczestniczyło w niej kilkadziesiąt tysięcy osób.
Trzeci dzień Targów był dużym przeżyciem dla melomanów – gościem było miasto Opole, a koncert Filharmonii Opolskiej oraz występy zespołów Opole Gospel Chior i Zespołu Take Style były prawdziwą ucztą. I znowu tłumy.
Poniedziałek – bajeczny powiat Tatrzański, miasto Zakopane i uczestnicy Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich. Wszyscy, na czele z Burmistrzem Zakopanego, Starostą tatrzańskim, Dyrektorami biur promocji Zakopanego i powiatu tatrzańskiego oraz wspaniałe zespoły góralskie otrzymały brawa na stojąco.
Na swój jubileusz 680-lecia lokacji przybył do Krakowa Tarnów wraz z taborami cygańskimi, zespołami artystycznymi i wspaniałym koncertem zespołu Totentanz. Warto zauważyć także wspaniałe promocyjne wystąpienie Pani Wiceprezydent Tarnowa.
W dniu „Ukraina i Goście” po raz pierwszy zaprezentował się w Krakowie nowy Konsul Generalny Witalij Maksymenko. Wystąpiły także znakomite zespoły artystyczne: „Zwierciadło” i „Sokoły”. Dla gości grali i śpiewali też: Orkiestra Dęta z Wieliczki oraz Orkiestra Kadłub Wolny.
26 sierpnia był poświęcony takim miejscowościom jak: Żabno, Nieciecza i Otfinów. Był to dzień wspaniałej prezentacji wymienionych miejscowości i pokaz ich życia artystycznego. Ich zespoły artystyczne dały pokaz najwyższego kunsztu.
27 sierpnia wspaniały program przygotował Jan Bośniowicz, Dyrektor Narodowego Centrum Turystyki Słowackiej w Warszawie. Szkoda, że brakło pieniędzy na przyjazd przynajmniej 20 twórców ze Słowacji. Prawdziwą furorę zrobił zespół Ciganski Diabli.
Sobota – tradycyjny Dzień Pogranicza Kultur, współorganizowany przez Wójta gminy Jabłonka i Primatora Mesta Trstena Jozefa Dubiaka. Pokaz twórców ludowych, zespołów pieśni i tańca, międlenie lnu, deptanie kapusty oraz masło, moje masło.
Ostatni dzień to Jarmark Podhalański, który przyjechał do Krakowa na czele z całym Zarządem powiatu nowotarskiego z zespołami artystycznymi i ludowymi, twórcami ludowymi, kuśnierzami, oscypkami, bryndzą, korbacikami, czym rozsmakował mieszkańców Krakowa i turystów. Młodzi krakowianie i nie tylko używali na ścianie wspinaczkowej. Imprezy na estradzie przez 10 dni dają znakomitą okazję zaprezentowania się różnym krajom, miastom, miasteczkom, gminom, starostwom oraz wsiom na krakowskim Rynku. Często pozostawia to dla tychże uczestników niezatarte wrażenie i wspomnienie na lata.
O XXXIV Międzynarodowych Targach Sztuki Ludowej dobrze mówiły i pisały media, w tym Telewizja Kraków oraz stacje prywatne. Wspaniały był program redaktora Jana Stępnia z Radia Kraków o Targach i Dniu Pogranicza Kultur, nadawany bezpośrednio z Rynku. Gazeta Krakowska dała piękny popis sponsoringu w przypadku Opola i Gminy Jabłonka. Wspaniale pisała o nas pani redaktor Jolanta Antecka, zaś redaktor Wacław Klak zamieszczał wspaniałe zdjęcia. Dużo dobrego napisał o nas w Gazecie Krakowskiej redaktor Marian Satała.
Miejscowości, które się u nas prezentowały w dniach 20-29.08, na swych stronach internetowych zamieściły wspaniałe sprawozdania, podziękowania za zaproszenie oraz dokumentację zdjęciową dnia. Również różne agencje ogólnopolskie oraz z Krakowa zamieściły mnóstwo artykułów. Telewizja Polska nadała program pt. „Krakowski Rynek na ludowo”. Nawet Krakowska Giełda Domów i Mieszkań pisała o naszym święcie, uczynili to także: Muzeum Sztuki Japońskiej Manggha, Polska Agencja Fotograficzna Terytorium, Salon Meblowy Style, Szlak Tradycyjnego Rzemiosła oraz Wirtualna Polska. Tylko Gazeta Wyborcza zamieściła paszkwil Anity Bialic z Galerii BB. Na list ten wspaniale odpowiedział Andrzej Kawecki, dyrektor Biura Promocji Zakopanego oraz redaktor Jan Poprawa w Gazecie Krakowskiej, gdzie m.in. pisze: „Tym uważniej śledzę więc głosy krytyczne wobec tego, co w mym mieście się dzieje. Tyle że nie z wszystkimi zgodzić się mogę. Mam na przykład wątpliwości co do ostrej krytyki „Jarmarku Sztuki Ludowej” na Rynku Głównym. Urocza Anita Bialic (pozdrawiam po latach niesłyszenia) wróciwszy z Kopenhagi – na gazetowych łamach załamała ręce: kicz, chaos i hałas! Też byłem w Kopenhadze i potwierdzam: w porównaniu z tym schludnym i nudnym miastem – na Wyspie Kraków rzeczywiście dominuje kicz, chaos i hałas. Problem w tym, że są to najważniejsze i najbardziej charakterystyczne cechy współczesnej kultury ludowej, czyli popularnej. Kicz – bo tak chce Lud. Bo dziś ludowa kultura polega na przemysłowym realizowaniu zamówienia estetycznego, jakie składa większość. To jedna z zasad wybranego przez nas ustroju społecznego. Skoro się ją przyjęło jako fundament wspólnoty, to trzeba się pogodzić i z tym, że demokracja nie dotyczy jedynie polityki. Jej reguły pozwalają większości na podejmowanie decyzji i w innych sprawach. Na przykład wyborach tego, co się podoba. Skoro większość nie wie, co to piękno, nie ma elementarnej świadomości zasad wartości estetycznych – to oczywiste, że wybiera „Białego Misia” a nie „Sur le Pont d’Avignon”, że przedkłada „kompozycje” pana Kupichy nad utwory Mozarta, że woli panią Dodę od Piaf. Czasem ciśnie się tylko pytanie, czyśmy aby sami sobie tego losu nie zgotowali, zarzucając całkowicie edukację w tym względzie?
Chaos dzisiejszej kultury popularnej (przypominam, że w czasach dzisiejszego zachłyśnięcia świeżutką demokracją to synonim kultury ludowej) bierze się pewnie z jej oderwania od tradycyjnych korzeni, z niejasności kryteriów i zaniku odwiecznych wzorców. Poeta nie jest dziś potrzebny, przecież jedyne utwory docierające do masowego odbiorcy – czyli teksty piosenek – piszą najczęściej sami wykonawcy, zazwyczaj posiadacze wytrenowanych strun głosowych. Malarzy zamknęło się w galeryjkach, zaś wielkie przestrzenie projektują producenci nadmuchiwanych rekwizytów albo pirotechnicy, co potrafią wystrzelić sztuczne ognie. Słowo „kompozytor” ozdabia dziś częściej jegomościa, co zna trzy chwyty gitarowe, niż jakiegoś przeuczonego w Akademiach nudziarza, co jeszcze smutniejszy niż Bach…”.
Cieszy fakt, że Gazeta Wyborcza znalazła miejsce na inne zdanie, które cytuję:
„Pani Anita Bialic pisze we wtorkowej GW, że wróciła właśnie z Danii. Gratuluję, ale nie powie Pani chyba, że tam czy w Niemczech albo Austrii nie spotyka się z folklorem?! (…) W poniedziałek na Rynku zaprezentowały się zespoły XLII Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich Zakopane 2010: z Argentyny, Bośni i Hercegowiny, Turcji, Grecji, oraz grupy ze wszystkich czterech gmin powiatu tatrzańskiego (…). Nie zamierzam przekonywać pani Bialic do tego, by została fanką folkloru, ale jako osoba współpracująca przy organizacji Festiwalu spieszę poinformować, że wszystkie zespoły, które zaprezentowały się w Krakowie, reprezentują najwyższy poziom artystyczny (…). Pisze pani, że przestrzeń miejska to dobro narodowe, więc i pani dobro. Zgoda. Ale w takim razie to tez i moje dobro, i tych wszystkich, którzy w poniedziałek zaprezentowali na Rynku dobytek swoich małych ojczyzn. Przestrzeń miejska nie może być zarezerwowana tylko dla tego, co się podoba jednej konkretnej osobie! Winna być ona miejscem prezentacji szeroko rozumianej kultury, z całym jej dorobkiem i w całym kolorycie.(…)” Izabela Bek.
Przyjmowałem serdeczne gratulacje za wspaniałą imprezę od Mieczysława Święcickiego, znanego barda Piwnicy pod Baranami. Dużo sympatii i wysoką ocenę przedstawił mi znany krakowski kolekcjoner, znawca sztuki ludowej Jacek Łodziński.
Dużo serdeczności dla organizatorów w swoim piśmie wyraził Jerzy Miller, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Z prawdziwą satysfakcją mogłem przeczytać na otwarciu Targów pismo skierowane do organizatorów przez Marka Nawarę, marszałka województwa małopolskiego:
„Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na otwarcie XXXIV Międzynarodowych Targów Sztuki Ludowej na Rynku Głównym w Krakowie. Jestem pewien, że – tak jak w latach ubiegłych – ta niezwykle interesująca impreza będzie wielkim sukcesem artystycznym i promocyjnym. W imieniu własnym, Samorządu Województwa Małopolskiego oraz całej społeczności regionu gratuluję inicjatywy i życzę powodzenia w realizacji wszystkich zaplanowanych działań związanych przygotowaniem i przeprowadzeniem tego przedsięwzięcia. Wszystkim twórcom, prezentującym sztukę ludową na zorganizowanych w Krakowie Targach, życzę wielu sukcesów, a gościom i klientom jarmarku udanych zakupów, dobrej zabawy i niezapomnianych przeżyć.
My, Małopolanie jesteśmy dumni z własnego dziedzictwa. Pamiętamy o jego historycznym i kulturowym znaczeniu w dziejach Polski. Zdajemy sobie także sprawę, jakim fenomenem jest nasza tradycja folklorystyczna, szczególnie – rozpoznawalna na całym świecie – obrzędowość i muzyka ludowa Krakowiaków i Górali. Jest mi niezmiernie miło, że na miejsce ogólnopolskiego spotkania twórców sztuki ludowej wybrali Państwo po raz kolejny Kraków – stolicę Małopolski.
Jeszcze raz serdecznie dziękuję za zaproszenie. Proszę Pana Prezesa oraz Pana Dyrektora o przekazanie moich podziękowań wszystkim osobom zaangażowanym w organizację XXXIV Międzynarodowych Targów Sztuki Ludowej.”
Tenże marszałek Nawara pisze do nas w związku z Dniem Słowackim:
„Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na Dzień Słowacki w ramach XXXIV Międzynarodowych Targów Sztuki Ludowej na Rynku Głównym w Krakowie. Jestem pewien, że – tak jak w latach ubiegłych – ta niezwykle interesująca impreza będzie wielkim sukcesem artystycznym i promocyjnym. W imieniu własnym, Samorządu Województwa Małopolskiego oraz całej społeczności regionu gratuluję inicjatywy i życzę powodzenia w realizacji wszystkich zaplanowanych działań związanych przygotowaniem i przeprowadzeniem tego przedsięwzięcia. Wszystkim twórcom, prezentującym sztukę ludową Słowacji na zorganizowanych w Krakowie Targach, życzę wielu sukcesów, a gościom i klientom odwiedzającym jarmark podczas „Dnia Słowackiego” udanych zakupów, dobrej zabawy i niezapomnianych przeżyć. Jest mi niezmiernie miło, że w trakcie krakowskiego spotkania twórców sztuki ludowej również Słowacja – nasz najbliższy sąsiad – będzie miała swój Dzień.”
Niechaj odpowiedzią w sprawie Rynku i jego użytkowania, będzie list otwarty Jarosława Patosza, dyrektora w TVN, skierowany do prof. Jacka Majchrowskiego, Prezydenta Miasta Krakowa:
„Szanowny Panie Prezydencie, w dodatku krakowskim Gazety Wyborczej ukazał się skierowany do Pana list, od redaktora M. Wiatraka. Redaktor GW ironizując, gniewa się na Pana za wydanie stacji TVN zezwolenia na zorganizowanie na krakowskim Rynku imprezy o nazwie „Koncert przyjaciół Majki”, czyli koncertu przyjaciół bohaterki serialu, którego akcja rozgrywa się w Krakowie i który cieszy się ogromną popularnością wśród widzów. Zdaniem redaktora Wiatraka, impreza TVN-u niegodna była Rynku Głównego. O zgrozo, to prawda! Teraz to wiemy! GW otworzyła nam oczy. Zrozumieliśmy, że Rynek Główny powinien być ostoją nudy, ciszy i twórczego marazmu. By zadowolić wysublimowane oczekiwania redaktora GW, apelujemy, Panie Prezydencie, o zlikwidowanie na Rynku dorożek (nierzadko konnych!!!) i ogródków przyknajpianych. Sugerujemy, aby przegnać kwiaciarki, uciszyć hejnalistę, zakazać pod groźbą mandatu śmiechu, zabić gołębie, przestać wydawać zezwolenia na jakiekolwiek imprezy i koncerty, a przez cały rok bez względu na porę dnia i nocy, nie zważając na pogodę, rozpylać nad rynkiem listopadową, zamgloną mżawkę. Co więcej, pod wpływem listu redaktora GW przyszło nam do głowy, że znakomitym pomysłem byłoby, jak to określił redaktor Wiatrak ‘pójście za ciosem’ i uczynienie z Krakowa miasta zamkniętego. Przede wszystkim przed osobami czy formami, które chcą zostawić w Krakowie jakieś pieniądze, gdyż to zwykle jest hałaśliwa hałastra, a pieniądze to wiadomo: przyziemność nad przyziemnościami i w Krakowie nie powinno być dla nich miejsca. Decyzja taka zapewni w mieście, a przede wszystkim na Rynku Głównym, tak oczekiwany spokój, dzięki czemu redaktorzy Gazety Wyborczej będą mogli dostojnie po Rynku spacerować, układając w głowie nauki dla maluczkich, dumając nad przyszłością kraju, świata, a także nad swoją minioną sławą i chwałą”. Ja się z tym listem utożsamiam.
O popularności imprezy niechaj świadczy ponad 500 znajomych na Facebook’u. Wszystkim sympatykom „Cepelii” i Międzynarodowych Targów Sztuki Ludowej dziękujemy za dobre słowo i poparcie. Przyjmiemy również każdą ciekawą propozycję, jak również wsparcie finansowe dla tych działań.
Zakończyły się XXXIV Międzynarodowe Targi Sztuki Ludowej, jedna z największych imprez folklorystycznych w Europie. To dzięki wspaniałej oprawie architektonicznej krakowskiego Rynku, Sukiennic, Wieży Ratuszowej, Kościoła Mariackiego i Św. Wojciecha tak pięknie się prezentują. Do architektury i oprawy plastycznej dopasowały się zespoły artystyczne z różnych stron świata, a szczególnie witające Gości i Uczestników zespoły pieśni i tańca z Cepelii, które jak zwykle zachwyciły kolorystyką strojów, znakomitą muzyką i tańcem. Duża w tym zasługa kierowników artystycznych zespołów oraz ich Szefowej Żanety Żardeckiej, która jednocześnie razem z Jadwigą Karlak i Michałem Koziołem pełniła rolę Gospodarza estrady. Tym wszystkim, którzy przyczynili się do wspaniałego efektu serdecznie dziękuję.

 

W poszczególnych dniach prezentowały się:

 

20.08.2010 (piątek)

Godzina 12:00 Uroczyste otwarcie. 
- Dzień poświęcony Jubileuszowi Aleksandra „Makino” Kobylińskiego, Jego Kapeli i Gościom 
- oraz 100-leciu przyłączenia Dzielnicy Zwierzyniec do Krakowa, z którego to Olek się wywodzi. Liczymy, że zawita Lajkonik, że ukaże się książka o Olku i płyta z pieśnią i muzyką. „Oj, będzie się działo”.
Program poprowadzą „dzieci Zwierzyńca”:
Mieczysław Czuma, Katarzyna Siwiec, Michał Kozioł.
Patron Dnia: Andrzej Hawranek – Przewodniczący Rady Dzielnicy Zwierzyniec.
-wystąpią zespoły Pieśni i Tańca „Cepelia” i Kapele


21.08.2010 (sobota)

- Dzień Miasta i Gminy Pińczów. Współorganizuje Włodzimierz Badurak – Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów wraz z Zespołem.
- Dzień Werony – Miasta zaprzyjaźnionego z Krakowem. Współorganizuje Rafał Stachura.
- wystąpi „Makino”
- wystąpią zespoły Pieśni i Tańca „Cepelia” i Kapele


22.08.2010 (niedziela) 

- Dzień Miasta Opole. 
Współorganizuje Ryszard Zembaczyński - Prezydent Miasta Opole oraz Aneta Czarnecka - Biuro Promocji Opola
- wystąpią zespoły Pieśni i Tańca „Cepelia” i Kapele


23.08.2010 (poniedziałek)

- Dzień poświęcony Miastu Zakopane, Powiatowi Tatrzańskiemu oraz Festiwalowi Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem.
Patroni Dnia:
- Andrzej Gąsienica – Makowski – Starosta Tatrzański,
- Janusz Majcher - Burmistrz Miasta Zakopane
Współorganizuje Andrzej Kawecki – Dyrektor Biura Promocji wraz z Zespołem: Agnieszka Gąsienica- Giewont i Agata Gąsienica.
- Dalszy ciąg „Dni Werony”
- wystąpią zespoły Pieśni i Tańca „Cepelia” i Kapele


24.08.2010(wtorek)

- Dzień poświęcony 680 leciu Miasta Tarnowa. 
Organizuje Prezydent Miasta Tarnowa - Ryszard Ścigała
oraz Pan Marcin Sobczyk – Dyrektor Wydziału Kultury wraz z zespołem
Współorganizatorem jest Adam Bartosz – Dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie.
- wystąpią zespoły Pieśni i Tańca „Cepelia” i Kapele


25.08.2010 (środa)

- Dzień Ukrainy
Organizuje Michał Brodowicz – Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie
- Dzień Orkiestr Dętych
- wystąpią zespoły Pieśni i Tańca „Cepelia” i Kapele
- wystąpi „Makino”


26.08.2010 (czwartek)

- Dzień Niecieczy
Organizuje Maria Witkowska – Dyrektor „Bruk – Bet”
- Dzień Żabna 
Organizuje Stanisław Kusior – Burmistrz Miasta
- wystąpią zespoły Pieśni i Tańca „Cepelia” i Kapele


27.08.2010 (piątek)

- Dzień Republiki Słowackiej, Zorganizują Jan Bosnovic - Dyrektor Narodowego Centrum Turystyki Słowackiej w Warszawie, Svetlana Gavorova – Director Slovak Tourist Board w Bratysławie
Patroni Dnia:
- Marek Lisansky – Konsul Generlany Republiki Słowackiej w Krakowie.
- Svetlana Gavorova – Director Slovak Tourist Board w Bratysławie
- wystąpią zespoły Pieśni i Tańca „Cepelia” i Kapele


28.08.2010 (sobota)

- Dzień Pogranicza Kultur, organizator Antoni Karlak Wójt Gminy Jabłonka wraz z Zespołem – Polska i Jozef Dubjak Primator Miasta Trstena wraz z Zespołem – Słowacja.
Patroni Dnia:
- Marek Lisansky – Konsul Generlany Republiki Słowackiej w Krakowie.
- wystąpią zespoły Pieśni i Tańca „Cepelia” i Kapele
- wystąpi „Makino”

29.08.2010 (niedziela)

- Jarmark Podhalański. Zorganizują Krzysztof Faber – Starosta Nowotarski oraz Tadeusz Watycha - Dyrektor Powiatowego Centrum Kultury w Nowym Targu.
- wystąpią zespoły Pieśni i Tańca „Cepelia” i Kapele

Godzina 18:00 zakończenie XXXIV Międzynarodowych Targów Sztuki Ludowej.


Jak widać program tegorocznych XXXIV Międzynarodowych Targów Sztuki Ludowej jest bardzo bogaty. Ważną sprawą jest znalezienie odpowiednich sponsorów finansowych – nad czym usilnie pracujemy.

P.S. Jako, że do otwarcia Międzynarodowych Targów Sztuki Ludowej jest dwa miesiące program może ulec nieznacznym zmianom , często nie z winy organizatorów.

Dyr. Józef Spiszak

Fundacja ,,Cepelia" Polska
Sztuka i Rękodzieło
Biuro Międzynarodowych Targów
Sztuki Ludowej w Krakowie
ul. Słowiańska 3
31-141 Kraków
tel/fax (12) 422-19-29
e-mail: spisak@cepelia.krakow.pl
tsl@cepelia.krakow.pl
cepeliatsl@frie4.krakow.pl
www.cepelia.krakow.pl


 

 

 

 

 

 


Kraków, 20.06.2010.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Fundacja „Cepelia” Polska Sztuka i Rękodzieło
Biuro Międzynarodowych Targów Sztuki Ludowej w Krakowie
czynne w dniach: wtorek - piątek
od 10:00 do 15:00

31-141 Kraków, ul. Słowiańska 3

tel./fax: 12 422-19-29
e-mail: tsl@cepelia.krakow.pl

Fundacja "Cepelia" Polska Sztuka i Rękodzieło
Biuro Międzynarodowych Targów Sztuki Ludowej w Krakowie
ul. Słowiańska 3, 31-141 Kraków
tel/fax (12) 422-19-29
 
Wszystkie prawa zastrzeżone Cepelia © 2010
Projekt: GRAFFO.PL